GOKRTI

Komende en voorbije activiteiten :

Zondag 29 november 2015 om 10.30 u.

Trouwzaal Stadhuis Ronse

Eric Devos, stelt zijn ”Het middeleeuwse Ronse” voor. Een levenswerk dat wordt uitgegeven door G.O.K.R.T.I., met steun van de Cultuurraad van de Stad Ronse.
De uitéénzetting zal zowat 50 min. duren en wordt gevolgd door een uitdeling van het boek voor de leden. Terzelfder tijd worden ook de Annalen 2015 gedistribueerd.


Vrijdag 29 januari 2016 om 19.30 u.

Ververij, zaal 105
Wolvestraat, Ronse

Prof. Dr. Karel Veraghtert over “Krankzinnigenzorg bij Ste.-Dymphna in Geel in relatie met St.-Hermes te Ronse”.

Prof. Veraghtert doctoreerde met een economisch-historische studie over de thuiszorg van krankzinnigen te Geel. Hij doceerde later aan KUBrussel en vooral aan de vermaarde economische faculteit van Tilburg. De vergelijkingen met St.-Hermes in Ronse liggen zo voor de hand, of toch net niet?
Deze vergadering zal gelden als jaarlijkse statutaire vergadering.


Mogelijkse uitstappen in de lente?

Oostende met Fort Napoleon en Atlantik Mauer Raversijde bij prins Karel ?
Leuven: Museum “M”, - museum KULeuven –Gasthuisberg, - Universiteitsbibliotheek ?
Mons: Culturele hoofdstad van Europa ?


Voorbije activiteiten :

Donderdag 17 september 2015

Karel Strobbe over de CRABS van 1940.

De CRABS waren jongemannen van 16 tot 35 jaar die nog geen militaire hadden gedaan en van de overheid het bevel kregen om te vertrekken voor de oorlog. Het werd een aanéénschakeling van ontgoochelingen, honger, slechte hygiëne en verveling. Alain Bouchez vond de aantekeningen van zijn vader, Maurice Bouchez, terug over diens wedervaren in Zuid-Frankrijk. Ook Gustave Van Balberghe beleefde deze pijnlijke periode.

Klik op onderstaande afbeelding om alle foto's te bekijken.
Vrijdag 5 juni 2015

Houtig erfgoed
Door Geert Van Der Linden.

Even voorstellen.
Geert Van Der Linden (Natuurlijk Erfgoed – VIOE) houdt zich binnen de Afdeling Landschap vooral bezig met houterige planten met erfgoedwaarde (+ het geven van advies op het werkveld) en de inventarisatie ervan.
Van dit onderzoek ter plekke wordt een databestand opgemaakt. Aan de hand daarvan stelt men dan een typologie op.
Geert Van Der Linden onderzoekt hoe de “houtige planten” in de loop der jaren tot ons zijn gekomen (aandeel van de mens) en hun natuurwetenschappelijke waarde (werk van de natuur). Bomen hebben dikwijls naast een esthetisch ook een cultuurhistorisch belang.
Dit erfgoed takelt af omdat het niet langer beantwoordt aan de moderne noden van de bewoning of omdat het in conflict komt met de evolutie binnen de landbouw en de daaraan gekoppelde behoeften. Spectaculaire bomen in Ronse.
• Beuk in het Bruulpark
• De gekandelaarde linde in de Ninovestraat
• Knotbeuk bij de verdwenen windmolen in de D. Terniersstraat.


Vrijdag 22 mei 2015

Op 22 mei om 19.00u. bezoek aan de De Rore-tentoonstelling Ververij – Wolvestraat.
In de eerste zaal werd gezorgd voor een overzicht over de studies betreffende De Rore en de polyfonie. Er zijn ook nog de tekeningen van Hubert De Doncker en een rotonde met diabeelden. In de tweede zaal zijn er verschillende schitterdende reconstructies, tijdslijnen, instrumenten en de kostbaarste originelen. De rondleiding gebeurt door Mevr.Claudine Schrije, dé motor van de tentoonstelling en er iqs een korte maar zeer creatieve evocatie van het Ronse anno 1559 door Mevr.Breitinck.

Klik op onderstaande afbeelding om alle foto's te bekijken.Zaterdag 21 maart 2015

Op 21 maart 2015 trok GOKRTI naar de Brusselse topexpo over ’14-’18 en naar het Belvuehotel aan het Koninklijk Paleis met de ondergrond ook van de Coudenberg.

Klik op onderstaande afbeelding om alle 50 foto's te bekijken.Januari 2015

• Statutaire vergadering met Laurens Depessemier, van het eigen politiekorps, over zijn gidservaringen in het Verre Oosten.
Datum volgt.

• Medewerking aan Gedichtendag Ronse: “In de schaduw van het Kasteel van de van Nassau’s”


Zondag 21 december 2014

Distributie Annalen 2014 met teksten van Eric Devos, Paul Van Butsele, Jacques Lacante, Hedwin Rubbens, Peter Willequet, Jan Laleman, Bernard Decraene, Frédéric Dubar, Pierre Vanwynen en Luc Vandevelde.

Klik op onderstaande afbeelding om alle foto's te bekijken.Vrijdag 19 september 2014

Prof.em.dr. Van Assche André, diensthoofd gynecoloog KUL, over de dodelijke bevalling van de Engelse troonopvolgster Charlotte, echtgenote Leopold van Saksen-Coburg. 1817
Klik op onderstaande afbeelding om alle foto's te bekijken.Zondag 27 april 2014

Erfgoeddag
Programma : Erfgoeddag 2014


Zaterdag 12 april 2014

Wereldoorlog I en onze regio voor het WILLEMSFONDS
door Bernard Decraene


Dinsdag 25 maart 2014

Nacht van de Geschiedenis van het DAVIDSFONDS met sprekers van de Kring: Lucien Wannyn over Ronse en WO I en Bernard Decarene over enkele paradoxale casussen van de GROOTE OORLOG.


Zondag 16 maart 2014

DOSSIN-MECHELEN en TRAUMA - Dr.GUISLAIN - GENT
Klik op onderstaande afbeelding om alle foto's te bekijken.


Annalen 2013

22 december 2013
Uitdeling/afhaling van de Annalen 2013 en tentoonstelling kasteel van Ronse door Eddy Adams.

Klik op onderstaande afbeelding om alle foto's te bekijken.

Overzicht activiteiten 1953-2014